Agenţia Naţională Antidrog (ANA) lansează o campanie naţională media de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive (NSP).

Potrivit unui comunicat al ANA, principalele obiective ale campaniei “Fii liber!” sunt creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul populaţiei generale cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc de consum de droguri, respectiv 15 – 34 de ani.

Prin derularea acestei campanii, Agenţia Naţională Antidrog îşi propune informarea, educarea şi conştientizarea elevilor şi studenţilor în legătură cu efectele şi riscurile consumului de substanţe noi psihoactive, în vederea neînceperii şi/sau evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat la nivelul populaţiei generale.

“Fii liber!” îşi propune, la nivel naţional, crearea unei reţele de suport comunitar, formate din cadre didactice, voluntari ANA, părinţi şi specialişti din cadrul instituţiilor publice sau organizaţiilor neguvernamentale partenere.

Beneficiarii estimaţi ai campaniei sunt 47.000 de elevi şi studenţi, 2.500 de profesori, 20.000 de părinţi, 2.500 de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ONG-urilor partenere, 2.000.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 34 ani din România (10% din populaţia generală a României), fiind realizate aproximativ 200 de activităţi de informare privind riscurile şi efectele consumului de NSP şi promovate modalităţile sănătoase de petrecere a timpului liber în zone recreaţionale.

De asemenea, sunt estimaţi ca beneficiari indirecţi 50.000 de elevi şi studenţi, 25.000 de aparţinători legali şi 500.000 de membri ai comunităţilor locale.

Campania naţională media de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive “Fii liber!” este realizată în cadrul Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018.

Conform rezultatelor Studiului în Populaţia Generală – GPS 2016, realizat de specialiştii ANA, noile substanţe psihoactive se află, după canabis, pe poziţia a doua în topul celor mai consumate droguri în România, cu un procent de 2,5% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64, ce a experimentat consumul, observându-se o prevalenţă a consumului în rândul respondenţilor care au studii universitare şi postuniversitare. Este experimentat cu precădere de populaţia tânără, aproape toţi consumatorii (91%) debutând în intervalul de vârstă de 15 – 24 ani.

Noile substanţe psihoactive se situează pe locul trei (după inhalante şi canabis) în categoria drogurilor declarate la debutul precoce în consum, 1,3% dintre elevi menţionând că au experimentat consumul de astfel de substanţe la vârsta de 13 ani sau mai devreme. AGERPRES