Dr. Marin Postu este medic specialist cardiolog, din 1999 practicând cardiologie intervențională la Departamentul de Cardiologie Intervențională și Cateterism Cardiac – Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. C. C. Iliescu”, București. Este, de asemenea, medic în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională ARES București.

Fellow al Societății Europene de Cardiologie, a coordonat traducerea Ghidului privind managementul valvulopatiilor în 2018, publicată în Romanian Journal of Cardiology, în calitate de președinte al Grupului de Lucru de Cardiologie Intervențională al Societății Române de Cardiologie la acea dată.

Dr. Marin Postu a vorbit cu echipa platformei medicale CardiologieModerna.ro despre importanța noului Ghid privind managementul valvulopatiilor, elaborat de Societatea Europeană de Cardiologie și Societatea Europeană de Chirurgie Cardiotoracică. Valvulopatiile, chirurgia valvulară, valvulopatia intervenţională, insuficienţa aortică, stenoza aortică, insuficienţa mitrală, stenoza mitrală, insuficienţa tricuspidiană, stenoza tricuspidiană, protezele valvulare cardiace reprezintă noțiuni medicale cheie într-o descriere foarte sumară a acestui ghid.

Întrebat despre principalele implicații ale faptului că România are, după ani buni, un nou set de ghiduri actualizate al managementului afecțiunilor cardiovasculare, cardiologul subliniază rolurile multiple ale acestor publicații medicale de specialitate. Aceste documente vin în ajutorul clinicianului în momente cheie privind obținerea diagnosticului corect și alegerii strategiei de management terapeutic. Având în vedere responsabilitatea legală la care este supus un medic, aceste instrumente standardizate reprezintă un cadru bine definit în care medicul își poate desfășura activitatea medicală, iar respectarea recomandărilor din ghidurile actualizate îi oferă acestuia un nivel de protecție împotriva erorilor de tip malpraxis. De asemenea, ghidurile de management pentru afecțiunile cardiovasculare sunt dezvoltate în strânsă colaborare cu Societatea Română de Cardiologie și Societatea Europeană de Cardiologie, formulă care permite menținerea unui standard ridicat și actualizat conform ultimelor cercetări în domeniul cardiologiei.”

Echipa Inimii și Centru de Valvulopatii

Ghidul privind managementul valvulopatiilor trasează noile direcții cu privire la prevenția, diagnosticul și tratamentul valvulopatiilor.

”Majoritatea recomandărilor din ghidurile anterioare de management al valvulopatiilor, datorită lipsei de studii efectuate în această ramură în anii precedenți, se bazau în cele mai multe din cazuri pe recomandări de consens de opinie ale experților din domeniu. Apariția de noi cercetări și publicarea de noi studii în domeniu a determinat modificarea direcțiilor referitoare la managementul valvulopatiilor cardiace.”, evidențiază dr. Marin Postu. ”În ceea ce privește prevenția valvulopatiilor, noul ghid recomandă efectuarea profilaxiei pentru reumatismul articular acut prin tratamentul faringitelor bacteriene cu Streptococ de grup A. De asemenea, la pacienții care deja au trecut prin boală (reumatismul articular acut), se indică profilaxia pe termen lung.”

Medicul menționează două linii directoare ale noului ghid: echipa inimii și centrele de valvulopatii. După cum ne relatează cardiologul, membru al Grupului de Lucru de Cardiologie Intervențională, ghidul definește conceptele de «Echipa Inimii» și de «Centru de Valvulopatii», astfel: ”Scopul este ca acestea să devină puncte de excelență pentru tratamentul pacienților cu valvulopatii și de a oferi cel mai bun standard de îngrijire medicală, lucru care poate fi obținut printr-un volum mai mare de cazuri, pregătire medicală continuă, accesul la majoritatea metodelor și echipamentelor necesare diagnosticului, precum și specializare și supraspecializare în funcție de interesul medicilor implicați. Existența acestor centre permite trimiterea pacienților cât mai timpuriu să urmeze o terapie, înaintea instalării deficitelor ireversibile sau a contraindicațiilor operatorii. De asemenea, în cadrul acestor centre pot fi efectuate tehnici terapeutice noi, cu o curbă abruptă de învățare, care necesită un volum mare de cazuri și de experiență. Pentru anumite intervenții chirurgicale, de tip «edge-to-edge repair» (metodă simplificată de a corecta insuficiența mitrală), al căror scop este de a păstra valva nativă a pacientului (studiile actuale au demonstrat rezultate mai bune vs. utilizarea de proteze valvulare) aceste centre sunt indispensabile procesului de pregătire.”

”Una dintre cele mai frecvente valvulopatii, stenoza aortică, a cărei prevalență este în continuă creștere (datorită creșterii speranței de viață) a prezentat un interes crescut pentru cercetarea medicală în ultimii ani. Astfel, au fost actualizați algoritmii de diagnostic prin îmbunătățirea criteriilor obiective, introducerea de definiții noi și delimitarea între diversele forme fenotipice ale bolii, precum și introducerea recomandărilor pentru evaluările de tip funcțional în anumite situații particulare (stenoza aortică «low flow, low gradient»). Au fost publicate date referitoare la siguranța și eficiența noilor metode terapeutice în această categorie de pacienți, în mod particular pentru procedura de TAVI care presupune înlocuirea valvei aortice prin intervenție percutană. Au fost definite criteriile pe baza cărora medicii pot îndruma pacienții către TAVI sau către o intervenție clasică de chirurgie cardiacă. Astfel, intervenția TAVI poate fi recomandată și altor categorii de pacienți, mai tineri, cu mai puține comorbidități. De asemenea au fost actualizate recomandările referitoare la utilizarea scorurilor de risc chirurgical, utile atât pentru luarea deciziei strategiei terapeutice, precum și pentru evaluarea prognosticului pacientului.”, a mai exemplificat Dr. Marin Postu.

Medicul cardiolog amintește principiile directoare în managementul valvulopatiilor, conform noului Ghid:

  • Evaluarea de preferință, în mod particular, a pacienților cu afectare valvulară severă sau complexă, în cadrul centrelor terțiare dedicate, denumite «Centre de Valvulopatii», în cadrul unei echipe multidisciplinare «Echipa Inimii», alcătuită din cardiologi, chirurgi cardiaci, imagiști, medici ATI, cardiologi specializați pentru insuficiența cardiacă sau terapie intensivă;
  • Evaluarea clinică completă, cu obținerea tuturor informațiilor necesare (anamneză, examen clinic) corelată cu rezultatele testelor noninvazive (radiografie toracică, ECG, ecocardiografie). În cazul în care aceste date sunt insuficiente, se va recurge la utilizarea testelor diagnostice avansate non-invazive (CT, RMN, teste funcționale) sau invazive (ecocardiografie transesofagiană, cateterism cardiac);
  • În urma evaluării, pacienții vor fi stadializați în evoluția bolii valvulare conform clasificărilor aflate în practica actuală, în funcție de simptomatologie, aspectul anatomic și severitatea leziunii valvulare, răspunsul adaptativ al cordului și a circulației pulmonare;
  • Luarea unei decizii, în urma consultării «Echipei Inimii» referitoare la modalitatea optimă de tratament, conform indicațiilor de ghid și individualizat pentru fiecare pacient în parte;
  • Indicațiile din ghid de tratament intervențional sau chirurgical se bazează pe studii care au evidențiat ameliorarea simptomatologiei și a prognosticului pe termen lung.

Dr. Marin Postu subliniază adresabilitatea acestui ghid European: Informațiile regăsite în cadrul acestui ghid sunt informații medicale detaliate, specifice, elaborate de către experți internaționali în domeniu, în urma analizei majorității datelor publicate în jurnalele de specialitate. Ghidul conține date referitoare la proceduri de diagnostic, stadializare, criterii și indicații de tratament care depășesc nivelul de cunoștințe ale unui individ obișnuit, fără tangență cu documente de consens medical de acest tip. Aceste informații au fost formulate în mod concis, pentru medici, utilizând terminologie medicală caracteristică și se adresează în mod principal medicilor.”

În ceea ce privește necesarul de informare al pacientului, cardiologul recomandă ca sursă site-ul Societății Europene de Cardiologie. www.escardio.org pune la dispoziție diverse materiale informative pentru fiecare patologie cardiovasculară în parte, inclusiv pentru afectarea cardiacă valvulară. Acestea sunt redactate într-un mod accesibil pacientului, cu scopul de a oferi răspunsuri clare și ușor de înțeles precum și îndrumări către alte surse informative.”