Se preconizează că, până în anul 2030, lucrătorii cu vârste între 55 și 64 de ani din numeroase țări europene vor reprezenta cel puțin 30 % din totalul forței de muncăVârsta legală de pensionare crește în multe state membre și se preconizează că un număr mare de lucrători vor avea vieți profesionale mai îndelungate. Prin urmare, trebuie depuse eforturi în direcția asigurării unor condiții de muncă sigure și sănătoase pe tot parcursul vieții profesionale.

Strategia Europa 2020 consideră schimbările demografice ca fiind una dintre provocările majore cu care se confruntă Europa. În vederea gestionării acestei probleme, Cadrul strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 al Uniunii Europene evidențiază o serie de măsuri de promovare a bunelor practici și de îmbunătățire a condițiilor de securitate și sănătate în muncă (SSM) pentru toți lucrătorii.

Materialul integral poate fi găsit pe healthy-workplaces.eu.