Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, a demarat, în 22 iulie 2020, proiectul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II Bucureşti-Ilfov”.

Proiectul se derulează pe o perioadă de aproximativ 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023) şi are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prin creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate şi servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea Bucureşti-Ilfov, dintre care minimum 53% aparţin grupurilor vulnerabile.

Dintre rezultate previzionate în urma derulării proiectului fac parte:

  • identificarea şi mobilizarea pentru screening a 50.001 persoane cu vârsta cuprinsă între 50 şi 74 ani ce vor beneficia gratuit de programul de screening pentru identificarea cancerului colorectal
  • trimiterea la specialist pentru investigaţii şi realizarea a minimum 2104 de endoscopii
  • înfiinţarea unui Centru de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului colorectal, pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, în cadrul Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”
  • derularea unei campanii de informare, educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la serviciile de screening oferite prin proiect cu scopul de a descoperi o boală latentă, de a detecta o boală în stadiile incipiente şi de a permite tratarea ei adecvată înainte de a reprezenta o ameninţare pentru individ şi/sau comunitate.

Necesitatea elaborării acestui proiect a fost impusă de analiza statisticilor furnizate de GLOBOCAN privind incidenţa cancerului colorectal (CCR), acesta reprezentând, la acest moment, o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial şi implicit, la nivelul Uniunii Europene  – cu 1.8 milioane de cazuri noi (10,2% din totalul neoplaziilor noi), fiind a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice (881.000 decese înregistrate anual, adică 9,2% din totalul deceselor prin cancer), se arată într-un comunicat de presă transmis de instituţia medicală.

Prevenţia şi diagnosticul precoce sunt etape esenţiale în cadrul programelor de luptă împotriva acestei maladii, iar screeningul s-a dovedit a fi singura măsură eficientă în scăderea mortalităţii din patologia oncologică cu localizare colorectală.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare.

Valoarea totală a proiectului este de de 23.917.666,36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE este de 19.134.133,08 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă, din bugetul naţional, este de 4.406.417,05 lei.